Informacja o realizacji zadania i udzielonym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze dofinansowaniu

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2018-01-25

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizował w 2017 r. zadanie pod nazwą „Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2017 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze”.

W ramach realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny, rzeczowy oraz edukacyjny m.in poprzez:

  1. Zwiększenie i zmodernizowanie potencjału analityczno-badawczego laboratoriów WIOŚ w celu dostosowania do wymogów Państwowego Monitoringu Środowiska (modernizacja pokoju wagowego, modernizacja instalacji gazowej pracowni laboratorium w Zielonej Górze, modernizacja instalacji wentylacyjnej pracowni laboratorium w Zielonej Górze, rekonstrukcja instalacji odgromowej na budynku „A” i budynku „C” WIOŚ w Zielonej Górze).
  2. Aktualne wyniki badań monitoringowych stanu środowiska wykonane zgodnie z określonymi wymogami przepisów prawa krajowego i unijnego oraz norm analityczno-badawczych.

Pobierz plik:

  1. Prezentacja: Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2017 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze

udostpnij