Informacja o realizacji zadania i udzielonym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze dofinansowaniu w 2018 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2019-01-28

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizował w 2018 r. zadanie pod nazwą „Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2018 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze”.

W ramach realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny, rzeczowy oraz edukacyjny m.in poprzez:

  1. Zwiększenie i zmodernizowanie potencjału analityczno-badawczego laboratoriów WIOŚ w celu dostosowania do wymogów Państwowego Monitoringu Środowiska (zakupiono: szafy chłodnicze, generator wodoru, chromatograf gazowy, analizator ozonu, spektrofotometr, dwa digestoria, w tym jedno nastołowe, bezwyciągowe oraz zestawy komputerowe do obsługi baz danych i oprogramowania GIS w Wydziale Monitoringu Środowiska).
  2. Wydanie raportu „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017” (opracowanie i wydruk 650 egz. książkowych, 650 egz. na CD oraz zamieszczono na stronie domowej WIOŚ);
  3. Uzyskanie aktualnych wyników badań monitoringowych stanu środowiska wykonanych zgodnie z określonymi wymogami przepisów prawa krajowego i unijnego oraz norm analityczno-badawczych.

Pobierz dokument:

  1. Prezentacja: Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2018 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze
udostpnij