Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2013-05-20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza działających w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, na terenie województwa lubuskiego wystąpiło ryzyko przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (powyżej 35 dni w roku).

Pobierz informację (pdf)

udostpnij