Informacja o liczbie przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2012 roku

- Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2013-02-26

Informujemy, że odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku – 35), na obszarze województwa lubuskiego wynosiła:

Nazwa strefy Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10
w powietrzu (50 µg/m3),
dla czasu uśredniania
24 godziny
(przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku – 35)
01.01-31.12.2012 r.
Data wystąpienia
36 przekroczenia stężenia
24-godzinnego
m. Zielona Góra Zielona Góra,
ul. Krótka
20
m. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdyńskich
82 20.04.2012 r.
Gorzów Wlkp.,
ul. Piłsudskiego
23
strefa lubuska Wschowa,
ul. Kazimierza Wielkiego
38 17.12.2012 r.
Sulęcin,
ul. Dudka
32

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu (dla czasu uśredniania 24 godziny) może ulec zmianie po ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2012.

Aktualne wyniki monitoringu jakości powietrza z sieci automatycznej wraz z wyróżnionymi przekroczeniami stężeń dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Zielonej Górze, w zakładce: Lubuska Sieć Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza.

udostpnij