IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne”

- Aktualności - 2013-06-27

Kontrola1Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przy udziale przedstawicieli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Straży Granicznej oraz Policji przeprowadził w dniu 26.06.2013 r. akcję kontrolną w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne” dotyczącą transgranicznego przemieszczania odpadów w obszarze przygranicznym w rejonie dawnego przejścia granicznego w Olszynie oraz w rejonie autostrady A2  (punkt poboru opłat Tarnawa).

W efekcie podjętych działań przeprowadzono kontrolę 35 transportów prowadzonych samochodami ciężarowymi na kierunku do Polski. Wśród skontrolowanych ładunków znalazły się trzy transporty odpadów przemieszczanych z terenu Belgii oraz Niemiec do Polski. Wskazane transporty odpadów były legalne i odbywały się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rozporządzenie 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Zatrzymane do kontroli ładunki odpadów dotyczyły: zużytej odzieży, odpadów złomu cynku oraz makulatury.

Kontrola2 Kontrola3 Kontrola4Kontrola5
udostpnij