Historia jednej próbki wody – od poboru do oceny jakości wód powierzchniowych w Polsce

- Aktualności, Ekoedukator - 2017-06-02

Historia jednej próbki wody

od poboru do oceny jakości wód powierzchniowych w Polsce

Bez wody nie ma życia, a jej jakość ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jak czysta jest woda, którą pijemy? Czy kąpiel w jeziorze jest bezpieczna? Odpowiedzi na te ważne pytania dostarcza nam Państwowy Monitoring Środowiska, realizowany i koordynowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Od 25 lat specjaliści wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska systematycznie monitorują jakość wód polskich rzek i jezior, dostarczając wiarygodnych informacji na temat aktualnego stanu środowiska w naszym kraju.

Historia rozwoju ludzkiej cywilizacji łączy się nierozerwalnie z postępującą degradacją środowiska. Najbardziej narażone na negatywny wpływ działalności człowieka są wody powierzchniowe. Ich stan wpływa bezpośrednio na zdrowie i jakość naszego życia. Wody rzek czy jezior wykorzystujemy przecież nie tylko w celach rekreacyjnych ale w wielu polskich miejscowościach stanowią one ujęcie wody pitnej. Troska o poprawę jakości wód i stałe czuwanie nad ich czystością jest dlatego priorytetem w codziennej działalności Inspekcji Ochrony Środowiska.

Przeczytaj więcej pobierając cały artykuł w formacie pdf.

Historia jednej próbki wody_artykuł (pobierz pdf)

udostpnij