Gmina Czerwieńsk: Jakość wody w kanale Zimny Potok

- Inspekcja - 2015-02-06

Nasza odpowiedź w sprawie związanej z czasowymi zanieczyszczeniami kanału Zimny Potok w Nietkowie (gmina Czerwieńsk) znalazła się w informacji na stronie www.czerwiensk.pl. Zdaniem naszych służb „prawdopodobnym powodem występowania okresowych zanieczyszczeń w kanale Ziemny Potok jest przelew burzowy w oczyszczalni położonej na terenie oczyszczalni Łężyca”. Warto zauważyć, że już w sierpniu 201 4r . WIOŚ w Zielonej Górze informował Prezydenta Miasta Zielona Góra o uciążliwościach i zanieczyszczeniach wynikających z rozwiązań infrastrukturalnych zastosowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Łężycy.

Link do sprawy:

http://www.czerwiensk.pl/asp/pl_mobile.asp?typ=13&menu=2&sub=1&prywatnosc=tak&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=311

udostpnij