GIOŚ: Uwaga na umowy dot. zapewnienia sieci zbierania pojazdów

- Komunikaty - 2016/01/12

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stronami umów dot. zapewnienia sieci zbierania pojazdów mogą być wyłącznie wprowadzający pojazd i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. W związku z tym umowy zawarte z podmiotami nie posiadającymi statusu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu (nawet jeśli te podmioty zawarły odrębne umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu) nie będą spełniać wymagań ww. ustawy.

Konsekwencją niezapewnienia sieci w danym roku (a będzie to miało miejsce również w przypadku zawarcia umów niespełniających wymagań ww. ustawy) będzie dla wprowadzającego pojazd obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci za dany rok (bez wezwania ze strony GIOŚ) i uiszczenia jej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zawierania przez wprowadzających pojazdy umów dot. zapewnienia sieci znajdują się tutaj: Pojazdy wycofane z eksploatacji.

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/313-uwaga-na-umowy-dot-zapewnienia-sieci-niezgodne-z-przepisami

udostpnij