Gazeta Lubuska: Wiosna, a śmieci nadal kwitną – nasz komentarz

- Media o nas - 2014-04-05

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w Gazecie Lubuskiej 4 kwietnia 2014 r. „Wiosna, a śmieci nadal kwitną” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że właściwym organem do podjęcia działań w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania i składowania (odpadów porzuconych) jest wójt, burmistrz lub prezydent właściwy co do miejsca porzucenia odpadów.

W przypadku gdy odpady są magazynowane lub składowane na terenie stanowiącym własność gminy bądź na tzw. terenie zamkniętym (dotyczy terenów wojskowych oraz PKP) właściwym do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Informujemy również, że zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie o odpadach uznaje się, że posiadaczem (właścicielem) odpadów jest władający powierzchnią ziemi na której znajdują się odpady, a więc właściciel działki co oznacza, że odpady podrzucone na naszą działkę przez nieznanego posiadacza stają się naszymi odpadami.

wiosna a śmieci kwitną

udostpnij