Gazeta Lubuska: Śmieci do kontroli. A Lubuszanie narzekają

- Aktualności - 2013-07-20

– Nie chcę oceniać jakości przepisów, jestem od kontrolowania ich przestrzegania. Jednak uważam, że mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do ich realizacji. Na dodatek czasem warto pomyśleć – mówi lubuski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Małgorzata Szablowska w Gazecie Lubuskiej.

Inspektorzy WIOŚ dysponują całkiem pokaźną kolekcją skarg i uwag od mieszkańców. Dotyczą najczęściej braku pojemników na segregowane odpady, nieterminowego wywozu nieczystości oraz uniemożliwienia mieszkańcom – mimo wcześniejszych deklaracji – segregacji odpadów. Innym problemem, który sygnalizuje WIOŚ, jest brak informacji. Wystarczył spacer po stronach internetowych samorządów, aby przekonać się, że narzekania Lubuszan na brak nawet podstawowych informacji jest zasadny.

Czytaj tekst Gazety Lubuskiej

udostpnij