Gazeta Lubuska: EKO-Przyszłość pod lupą

- Media o nas - 2013-09-23

Brak pojemników, złe oznakowanie i mała częstotliwość odbioru śmieci. To tylko niektóre z grzeszków, jakie wytyka Eko-Przyszłości Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – czytamy w Tygodniku Nowej Soli z 21/22.09.2013 roku. Jakie jeszcze zarzuty dotyczące sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych w obszarze funkcjonowania związku międzygminnego Eko-Przyszłość wskazywali mieszkańcy i wykazała też właśnie zakończona kontrola WIOŚ?

ekoprzyszlosc_tns

Przeczytaj: Eko przyszłość pod lupą – tns 21 -22.09.2013

udostpnij