Gala konkursu Lubuska Perła Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2013

- Aktualności - 2013-12-16

perły csr 140Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska oraz naczelnik wydziału inspekcji WIOŚ w Zielonej Górze Andrzej Uchman uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Lubuska Perła Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2013”. O przedsięwzięcie prowadzonego wspólnie przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Region Zielonogórski NSZZ Solidarność miało na celu wyłonienie odpowiedzialnych społecznie firm lubuskich, w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo; dbających o pracowników i klientów, wspierających lokalną społeczność i chroniących środowisko naturalne.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska była członkiem kapituły konkursowej dokonującej oceny zgłoszonych przedsiębiorstw. W kapitule konkursu znaleźli się również reprezentanci środowiska pracodawców i pracowników, samorządu lokalnego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz lubuskich instytucji publicznych: Zbigniew Gajewski, Przewodniczący Kapituły. Z-ca Dyrektora Generalnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członek rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw; Krzysztof Irek – Wiceprzewodniczący Kapituły. Członek Zarządu OPZL, dyrektor Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska; – Maciej Jankowski –Przewodniczący regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność; Sebastian Ciemnoczołowski – I Wiceprezes Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Burmistrz Kargowej; Franciszek Grześkowiak – Okręgowy Inspektor Pracy; Mariusz Kwiatkowski dr hab., profesor UZ (Instytut Socjologii); Kazimierz Szymański – Główny Specjalista ds. Ochrony Konsumentów i Kontaktów z Mediami Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.list gratulacyjny

Małgorzata Szablowska gratulując laureatom podkreślała, że cieszy ją odpowiedzialne traktowanie spraw ochrony środowiska, które jak wykazywały firmy w konkursie, równie istotnie traktowane jest jak dbanie o sprawy pracownicze, czy rozwój firmy. Docenia wysiłki przedsiębiorstw wykazujących troskę o środowisko naturalne regionu.

Oto lista zwycięzców:

Lubuska Perła Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2013
w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo
Long Inc. Zbigniew Czmuda z siedzibą w Wiechlicach

Lubuska Perła Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2013
w kategorii Małe Przedsiębiorstwo
P.U.H. SANITEX Jan i Elżbieta Zdrzałka z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuska Perła Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2013
w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo
Fabryka Nici AMANDA Sp. z o.o.  z siedzibą w Sulechowie

Lubuska Perła Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2013
w kategorii Duże Przedsiębiorstwo
Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA z siedzibą w Zielonej Górze

Lubuska Perła Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2013
w kategorii Duże Przedsiębiorstwo
RHODIA Polyamide Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuska Perła Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2013
w kategorii Duże Przedsiębiorstwo
Swedwood Poland West z siedzibą w Chlastawie

Wyróżnieni:

  • w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo: Infar Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  • w kategorii Małe Przedsiębiorstwo: Sela Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  • w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo: Radio Zachód SA z siedzibą w Zielonej Górze
udostpnij