Firma wylewała ścieki na pola – ma cofnięte pozwolenie na działalność

- Aktualności, Inspekcja - 2014-01-16

wylewaniesciekownapola
Po kontroli inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze burmistrz Zbąszynka cofnął pozwolenie na działalność firmie zajmującej się wywożeniem ścieków z szamb, która odbierane nieczystości wylewała na pola.

Sprawę zgłosili mieszkańcy Rogozińca uskarżający się na proceder uprawiany przez jedną ze zbąszyńskich firm zajmujących się opróżnianiem i wywożeniem nieczystości z bezodpływowych zbiorników w tej miejscowości. Wywożone przez nią fekalia trafiały na okoliczne pola uprawne.

Po ujawnieniu nieprawidłowości burmistrz Zbąszynka wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie. Kontrolę rozpoczęli również inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Inspektorzy wyjaśniali sposób zagospodarowania ścieków odbieranych z Miejsca Obsługi Podróżnych w Rogozińcu przy pobliskiej autostradzie A2. W obu kontrolach wykazano, że ścieki z MOP, a także z posesji Technikum Leśnego w Rogozińcu zamiast do stacji zlewnej w Zbąszynku, trafiały na okoliczne użytki rolne.

Po analizie dokumentów i ustaleń dokonanych przez inspektorów WIOŚ burmistrz Zbąszynka podjął 10 stycznia 2014 roku decyzję o cofnięciu nieuczciwej firmie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Zbąszynek.

***

Film przesłany przez mieszkańców przedstawiajacy wylewanie ścieków na pole w Rogozińcu.

udostpnij