Ekspres reporterów TVP2: „Zatrute pola” – reportaż o fermie norek w Radachowie

- Aktualności, Inspekcja, Media o nas - 2014-01-08

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW Ekspresie Reporterów – programie TVP 2 we wtorek 7 stycznia 2014 r. wyemitowany został reportaż Artura Wiszniewskiego „Zatrute pola” dotyczący działalności fermy norek w Radachowie.

Reportaż można obejrzeć pod poniższym linkiem – od 25 minuty programu. W 31 minucie wypowiedź Marka Demidowicza, kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie.

Ferma norek w Radachowie jest przedmiotem regularnych kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zmierzających do wyegzekwowania zarządzeń pokontrolnych i spełnienia formalno-prawnych wymogów określonych przepisami. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego firma Farm Equipment International Sp. z o.o. w Karsku ma określony czas na usunięcie wskazanych przez WIOŚ nieprawidłowości. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze do 15.01.2014 r. oczekuje na oficjalną informację właściciela fermy o podjętych działaniach i efektach wykonania zarządzeń. W przypadku niezrealizowania wymaganych przepisami działań Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podejmie działania zmierzające do zamknięcia instalacji, uwzględniające zapewnienie humanitarnych warunków dla hodowanych w obiektach fermy zwierząt.

http://vod.tvp.pl/player/13358686?&autoplay=true

udostpnij