Działania kontrolne przewozu odpadów

- Aktualności - 2020/10/13

07.10.2020 r. w ramach akcji kontrolnej przewozu odpadów, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów Służba Celna zatrzymała i skontrolowała transport części samochodowych przewożonych z Irlandii do Polski.

Podczas kontroli drogowej w miejscu byłego przejścia granicznego w miejscowości Świecko inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatury w Gorzowie Wlkp. ujawnili niezgodności między dokumentami na przewóz towaru w postaci części samochodowych, a faktycznie przewożonymi odpadami. Oględziny przewożonego towaru wykazały, że wśród wykazywanych w dokumentach części samochodowych transport zawierał odpady tj. m.in.: szczęki hamulcowe wraz z klockami hamulcowymi, przewody hamulcowe, elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa jazdy, poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami, przeguby układu kierowniczego i zawieszenia, pasy wraz z mechanizmem służącym do zwijania pasów.

Odpady były umieszczone w samochodzie ciężarowym i przyczepie, wśród przewożonych części zamiennych. Ww. elementy należą do przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. W związku z powyższym uznano, że nie mogą być użyte zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem i stanowią odpad.

Zatrzymane przez organ celny transport został zabezpieczony w Kunowicach do czasu zakończenia postępowania w sprawie cofnięcia towaru do wysyłającego.

 

Zdj. nr 1 Zatrzymany pojazd z odpadami

Zdj. nr 1 Zatrzymany pojazd z odpadami

Zdj. nr 2 Przewożone odpady

Zdj. nr 2 Przewożone odpady

Zdj. nr 3 Przewożone odpady

Zdj. nr 3 Przewożone odpady

udostpnij