Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku ze śnięciem ryb w stawie w Kunicach Żarskich

- Aktualności, Inspekcja, Komunikaty - 2019-05-16

W dniu 24 kwietnia 2019 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wpłynęła informacja o śnięciu ryb na byłym kąpielisku w Kunicach w Żarach. Inspektorzy WIOŚ, wraz z próbobiorcą Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ oddziału w Zielonej Górze, dokonali oględzin wskazanego zbiornika wodnego i terenów przyległych. W czasie wizji w terenie udokumentowano obecność śniętych ryb w pobliżu  kanału odpływowego ze zbiornika (zdj. 1). W pozostałych częściach zbiornika stwierdzono kilka pojedynczych śniętych ryb. W trakcie obchodu zbiornika w celu znalezienia śladów zanieczyszczenia wód natrafiono na ścieki, które zgromadzone były w sztucznym wykopie (zdj. 2) w odległości około 50 metrów od zbiornika i według zgłaszających były powodem śnięcia ryb.

Na miejscu wykonano podstawowe oznaczenia stanu wód zbiornika na odpływie i w części ewentualnego podziemnego dopływu ścieków z wykopu. Zmierzono ilość tlenu w wodzie zbiornika (8,32 – 8,85 mgO2/dm3), odczyn wody (7,2 – 7,7 pH)  przewodność elektrolityczną właściwą  (331- 383 uS/cm) i temperaturę wody (17,8 – 22 oC).

W celu ustalenia wpływu ścieków na wody zbiornika  pobrano próby do badań laboratoryjnych: wody ze zbiornika (zdj. 3)  i ścieków z wykopu.  Wykonane przez CLB badania laboratoryjne wskazały na odpowiedni stan ekologiczny wód w zbiorniku. Taki stan wód nie powinien powodować zagrożeń życia organizmów wodnych. Wyniki analiz wykluczyły, by obecność ścieków w sąsiedztwie zbiornika miał związek ze śnięciem ryb – tym bardziej, iż nie stwierdzono bezpośredniego dopływu  ścieku do zbiornika.

W ramach działań prewencyjnych, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Żary o podjęcie zgodnie z posiadanymi kompetencjami sprawdzenia realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w Kunowicach w zakresie przyłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Straż Miejska Żar zlokalizowała nieruchomość, która jest odpowiedzialna za zrzut ścieków do wykopu. Zrzut spowodowany był awarią przydomowej oczyszczalni. Ścieki w dniu kontroli za pomocą wozu asenizacyjnego zostały odpompowane z wykopu.

W związku z podejrzeniami, że woda zbiornika (zdj. 4) mogła zostać zanieczyszczona innymi substancjami toksycznymi – inspektorzy WIOŚ pobrali kolejną próbę wody i przekazali je do laboratorium CLB w celu oznaczenia substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego tj. WWA oraz metali ciężkich. Wyniki badań będą znane niebawem.

Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb, po wykluczeniu zatrucia  wód zbiornika, było wystąpienie choroby u ryb lub ich nadmierne osłabienie wynikające z niesprzyjających warunków życiowych  w tego typu zbiorniku.

 

Zdj. nr 2 Zlokalizowane ścieki w wodzie
Zdj. nr 2 Zlokalizowane ścieki w wykopie
Zdj. nr 3 Teleskopowy przyrząd do poboru próbek do badań laboratoryjnych
Zdj. nr 3 Teleskopowy przyrząd do poboru próbek do badań laboratoryjnych
Zdj. nr 4 Zbiornik w Kunicach
Zdj. nr 4 Zbiornik w Kunicach
udostpnij