Działania Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności - 2020/07/03

18 maja 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp. wpłynęło zgłoszenie Starosty Międzyrzeckiego o przechowywaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych w Kalsku. W związku z powyższym inspektorzy IOŚ przeprowadzili trzy kontrole interwencyjne: wytwórcy osadów, transportującego odpady oraz rolnika, który świadczył usługę rozparcelowania osadów ściekowych, celem ustalenia stanu faktycznego.  Kontrola wytwórcy osadów wykazała, że komunalne osady ściekowe zbierane były poza miejscem wytwarzania oraz stwierdzono brak akredytowanych badań osadów i gruntów. Wytwórcę komunalnych osadów ściekowych oraz transportującego odpady ukarano mandatami karnymi. Ponadto wobec wytwórcy osadów zostanie  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie komunalnych osadów ściekowych poza miejscem wytwarzania.

 

Zdj. nr 1 Komunalne osady ściekowe na gruntach rolnych w Kalsku

Zdj. nr 1 Komunalne osady ściekowe na gruntach rolnych w Kalsku

Zdj. nr 2 Komunalne osady ściekowe na gruntach rolnych w Kalsku

Zdj. nr 2 Komunalne osady ściekowe na gruntach rolnych w Kalsku

udostpnij