Drony – kolejny element wzmocnienia potencjału kontrolnego Inspekcji Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2020/11/20

Nowe przepisy  obowiązujące od 18 sierpnia 2018 r. dały inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska zwiększone uprawnienia kontrolne oraz możliwość wykorzystania podczas działań kontrolnych środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych czyli dronów.

Inspektorat dzięki uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2020 r. zakupił m.in.:

  • 3 drony inspekcyjne wyposażone w kamery termowizyjne,
  • zestawy komputerowe do przetwarzania danych wizyjnych i telemetrycznych z dronów oraz szybkiej oceny i poodejmowania decyzji,
  • programy do przetwarzania materiału wizyjnego z dronów na wyniki,
  • szkolenia specjalistyczne z obsługi dronów UAVO BVLOS w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

Inspektorzy, którzy będą obsługiwali drony przeszli specjalistyczne szkolenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych wymagane przez zapisy prawa lotniczego i zdali egzamin państwowy w zakresie UAVO BVLOS.

Zakupione drony pozwolą Inspektorom wykrywać działalność prowadzoną nielegalnie ze szkodą dla środowiska na znacznie szerszą skalę niż dotychczas, szczególnie będzie to efektywne przy wykrywaniu i określaniu skali nielegalnych działań w gospodarce odpadami z uwagi na utrudnienia w dotarciu do miejsc o ograniczonym dostępie.

 

Zdj. nr 1 Dron sfinansowany przez WFOŚiGW

Zdj. nr 1 Dron sfinansowany przez WFOŚiGW

 

Zdj. nr 2 Dron sfinansowany przez WFOŚiGW

Zdj. nr 2 Dron sfinansowany przez WFOŚiGW

 

 

 

 

 

 

 

 

udostpnij