Dostępny jest już raport o stanie środowiska w województwie lubuskim

- Aktualności - 2020/10/09

 

 

 

 

 

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opublikowane zostało opracowanie  „Stan środowiska w województwie lubuskim Raport 2020”, które stanowi cenne źródło regionalnej informacji o środowisku.

 

Na portalu GIOŚ można zapoznać się również z Raportami o stanie środowiska w Polsce,  które w sposób czytelny i przystępny przedstawiają zagregowaną informację o środowisku.  Raporty są dostępne pod linkiem: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska

 

Przypominamy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi ustawą z 20.07.2018 r.  o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska  w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach  PMŚ, w tym informacje o aktualny staniem jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji), jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

udostpnij