Dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”

- Aktualności, Dofinansowania - 2021-06-22

15.06.2021 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą : „Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”.

Przyznane fundusze pozwolą na zwiększenie i zmodernizowanie potencjału inspekcyjnego oraz dostosowanie wyposażenia do nowych zadań określonych w znowelizowanej ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup min:

  • uterenowionego samochodu,
  • mobilnego skanera do gleby w celu szybkiej analizy składu gleby w terenie (np. azot, fosfor, potas).

W celu poszerzenia wiedzy inspektorów zaplanowane jest zorganizowanie 2 specjalistycznych  szkoleń z zakresu ochrony powietrza oraz prawa wodnego.

udostpnij