Dobre wieści w sprawie budowy laboratorium

- Aktualności - 2013-09-23

Działkę w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie pod budowę nowego laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Uniwersytet Zielonogórski przekaże nieodpłatnie. Deklarację taką rektor UZ Tadeusz Kuczyński złożył na ręce wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Małgorzaty Szablowskiej. To ważna decyzja, bo skutkuje znaczącym przyspieszeniem w projekcie budowy nowoczesnego laboratorium analityczno-badawczego, które powstać ma w sąsiedztwie kompleksu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Parku Naukowo-Technologicznym.

23.09.2013 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze doszło do spotkania z przedstawicielem Uniwersytetu Zielonogórskiego i ustaleń dotyczących porozumienia w sprawie przekazania działki pod budowę laboratorium inspektoratu w PN-T.

– Na spotkaniu omówiliśmy warunki i procedurę przekazania nieruchomości gruntowej. Uczelnia zobowiązana jest wykonać operat szacunkowy w celu ustalenia wartości nieruchomości. W przypadku wartości większej niż 250 tys.  euro, uczelnia będzie musiała wystąpić o zgodę na przekazanie nieruchomości do ministra skarbu państwa – informuje Katarzyna Łasińska, dyrektor ds. ekonomiczno-kadrowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uniwersytet przygotuje projekt wstępnego porozumienia, jednak przekazanie terenu pod budowę laboratorium WIOŚ wymaga też zgody senatu uczelni. – Będziemy się starać, by do końca października uzyskać zgodę senatu – deklaruje K. Łasińska.

– Cieszy mnie dobra wola i wsparcie ze strony władz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ustalenia spotkania pozwalają mieć nadzieję na szybkie rozstrzygnięcia formalne i uruchomienie procedur zmierzających do przekazania terenu na rzecz WIOŚ. Jestem przekonana, że przy tak dobrej współpracy z uniwersytetem uda się zrealizować projekt. Pierwsze kroki na to wskazują i są dobrą prognozą na planowany start budowy laboratorium – mówi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska.

Dzięki decyzji UZ, po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego tytuł własności działki na WIOŚ, będzie można wpisać budowę laboratorium na listę zadań priorytetowych Inspekcji Ochrony Środowiska. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz po spotkaniu w Zielonej Górze stwierdził, że jest przekonany o celowości tej inwestycji i zadeklarował daleko idącą pomoc. To sprawia, że jest szansa na dofinansowanie w wysokości 100 proc. kosztów inwestycji szacowanej na ok. 10 mln zł.

Według projektu harmonogramu działań rok 2014 upłynie na zebraniu niezbędnej dokumentacji i pozwoleń, a budowa laboratorium WIOŚ w kisielińskim Parku Naukowo-Technologicznym ruszyłaby w 2015 roku.

udostpnij