Długoterminowe prognozy jakości powietrza

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015/03/27

mapkaNa stronie www.powietrze.gios.gov.pl, w zakładce  Prognozy jakości powietrza, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prezentuje „Długoterminowe prognozy jakości powietrza” dla  pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz ozonu dla obszaru Polski.

Prognozy zostały wykonane dla lat 2015 i 2020 w układzie:

  • Liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej dla ozonu (120 µg/m3).
  • Rozkład stężeń pyłu PM2,5 rok (µg/m3).
  • Rozkład stężeń pyłu PM10 rok (µg/m3).
  • Rozkład stężeń pyłu PM10 24h, 36 max (µg/m3).

Wyniki prognoz oraz szczegółowe założenia do ich wykonania znajdują się w raportach zamieszczonych w zakładce „Wyniki modelowania”.

udostpnij