Discovery Channel „Nic do zgłoszenia” z udziałem inspektorów z Delegatury WIOŚ

- Aktualności - 2021/03/17

W dniu 15 marca 2021 r. na kanale Discovery Channel miała miejsce emisja programu pt. „Nic do zgłoszenia”, który ukazuje pracę polskich celników. W programie została przedstawiona przeprowadzona 10 grudnia 2020 r. wspólna akcja kontrolna Służby Celno-Skarbowej i Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim na byłym drogowym przejściu granicznym w Świecku, dotycząca transgranicznego przemieszczania odpadów.

W trakcie kręcenia programu przeprowadzono kontrolę wszystkich tirów wjeżdżających na terytorium RP. Podczas przeprowadzonych kontroli zatrzymano dwa transporty, które naruszały przepisy w sprawie przemieszczania odpadów. Oględziny ładunku wykazały, że przewożone były odpady tworzyw sztucznych PVC. Odbiorcą ww. odpadów miała być instalacja należąca do firmy w Ciechanowie. Zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze BDO przedmiotowa firma posiada zezwolenie tylko na zbieranie odpadów. Informacja ta została potwierdzona przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie. Z uwagi na to, że odpady pochodzące zza granicy można przywozić wyłącznie w celu ich odzysku, uznano przedmiotowy ładunek za nielegalny.

Naczepy z odpadami zostały zabezpieczone przez Służbę Celno-Skarbową, a następnie przetransportowane do miejsca magazynowania zatrzymanych pojazdów w Kunowicach. Sprawa została przekazana do Głównego Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Warszawie.

Zdjęcie: Wspólna akcja kontrolna Służby Celno-Skarbowej i Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Zdjęcie: Wspólna akcja kontrolna Służby Celno-Skarbowej i Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

udostpnij