Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp.

ul. Kostrzyńska 48,
66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: +48 95 7355220, 21
fax: +48 95 7355222
delegatura@zgora.wios.gov.pl