Cykl specjalistycznych szkoleń dla Inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2019/12/12

W dniach 28.11.2019 r. i 03.12.2019 r. Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska wzięli udział w cyklu specjalistycznych szkoleń sfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania pn. „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”.

Szkolenie nt.: „Formy prawne współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwościpoprowadzili eksperci, którzy specjalizują się w problematyce prawa ochrony środowiska w następujących blokach tematycznych:

  • Zadania IOŚ
  • Problematyka penalna w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Ściganie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku jako zadanie Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Koncepcja art. 10b ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz rola Inspekcji Ochrony Środowiska w przypadku ujawnienia innych przestępstw popełnionych równolegle z przestępstwami przeciwko środowisku.

Szkolenie nt. „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód i powierzchni ziemi”, poprowadzili eksperci, którzy brali udział w spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych dotyczących Dyrektywy Azotanowej w szczególności wyznaczonych wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

  • Wymagania wynikające z Dyrektywy Azotanowej (DA), Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i ustawy Prawo wodne.
  • Zbiór Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
  • Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Szkolenia kończyły się żywą dyskusją, podczas której eksperci odpowiadali na pytania Inspektorów dotyczących konkretnych przykładów.

 

Zdj. 1 Szkolenie „„Formy prawne współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości” – 28.11.2019

Zdj. 1 Szkolenie „„Formy prawne współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości” – 28.11.2019

Zdj. 2  Szkolenie „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód i powierzchni ziemi”- 03.12.2019

Zdj. 2 Szkolenie „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód i powierzchni ziemi”- 03.12.2019

udostpnij