Ćwiczenia z Zewnętrznych Planów Operacyjno-Ratowniczych dla Zakładów Dużego Ryzyka Poważnej Awarii Przemysłowej

- Aktualności - 2021-12-30

 

W dniach: 30 listopada oraz 16 i 17 grudnia 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiciele WIOŚ uczestniczyli w ćwiczeniach Zewnętrznych Planów Operacyjno-Ratowniczych Zakładów Dużego Ryzyka Poważnej Awarii Przemysłowej, odpowiednio: S.C. Johnson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp. ul. Kasprzaka 6a, PGNiG Spółka Akcyjna Oddział
w Zielonej Górze Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów oraz PGNiG Spółka Akcyjna Oddział w Zielonej Górze Terminal Ekspedycyjny Wierzbno.

W ćwiczeniach, oprócz WIOŚ, brali udział: przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, komendanci powiatowi oraz naczelnicy wydziałów kontrolno-rozpoznawczych komend powiatowych PSP właściwych terytorialnie dla poszczególnych zakładów, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, przedstawiciel Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, powiatu strzelecko-drezdeneckiego, wójt gminy Przytoczna oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedmiotem ćwiczeń były wybrane scenariusze awaryjnych uwolnień oraz pożarów
i wybuchów, które były analizowane w raportach o bezpieczeństwie i wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych, które zakłady były zobowiązane opracować i przedłożyć właściwym organom na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Przedstawiciel WIOŚ przedstawił sposób alarmowania, powiadamiania i działania Inspekcji Ochrony Środowiska na wypadek awarii, możliwości wsparcia logistycznego i sprzętowego w takich sytuacjach oraz szczegółowo omówił istotne dla wytypowanych scenariuszy zdarzeń uwarunkowania środowiskowe zakładów oraz zagrożenia dla środowiska w przypadku awaryjnych uwolnień toksycznych środków przemysłowych.

Na podstawie analizy uwarunkowań techniczno-środowiskowych poszczególnych zakładów przedstawiciele WIOŚ wskazali na konieczność przeglądu przez zakłady sieci wodno-kanalizacyjnych pod kątem zapewnienia pełnej ochrony odbiorników ścieków z potencjalnych awarii i akcji ratowniczych (w szczególności akcji gaśniczych) oraz uwzględnienia problematyki zagospodarowania wód gaśniczych powstałych w wyniku ewentualnej akcji gaśniczej oraz odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych z akcji ratowniczych.

Wskazano ponadto, że kolejne ćwiczenia zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych winny być przeprowadzone w oparciu o scenariusze przewidujące pełnowymiarowe zdarzenia. Pozwoli to na przedyskutowanie i przećwiczenie reakcji na każdy możliwy aspekt zagrożeń, a w konsekwencji na bardziej skuteczne oraz maksymalnie bezpieczne dla ludzi i środowiska postępowanie służb ratowniczych i innych instytucji zaangażowanych w akcję ratowniczą.

 

Na dużym białym ekranie wyświetlana jest prezentacja, z lewej strony stoi mężczyzna w okularach, za nim stoją trzy manekiny obrane w mundury strażackie, przy stole na którym stoi butelka z wodą, filiżanka i papiery siedzi mężczyzna

Zdj. nr 1 Przedstawiciel Inspektoratu omawia prezentację

Sala obrad, przy stołach siedzą uczestnicy ćwiczeń, po lewej stronie znajdują sie duże okna, za stołem na ścianie wisi baner czerwony baner z orłami po dwóch tronach i logiem straży pożarnej, obok wisi godło - na czerwonym tle biały orzeł

Zdj. nr 2 Ćwiczenia Zewnętrznych Planów Operacyjno-Ratowniczych Zakładów Dużego Ryzyka Poważnej Awarii Przemysłowej

udostpnij