Ćwiczenia w zakresie zwalczania awaryjnego zanieczyszczenia wód na Odrze oraz międzynarodowe warsztaty „Retencjonowanie wód pogaśniczych” w Słubicach

- Aktualności - 2017-09-08

4 września 2017 r. w Ratzdorf (RFN) odbyły się polsko-niemieckie ćwiczenia w zakresie zwalczania awaryjnego zanieczyszczenia wód. Ćwiczenia zorganizowano w ramach prac Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia awaryjne” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. W ćwiczeniach uczestniczyli polscy i niemieccy strażacy, a specjaliści z Czech komentowali przebieg działań i przeprowadzili ocenę ćwiczeń. Z polskiej strony uczestniczyły jednostki PSP z Komendy Powiatowej w Słubicach i Komendy Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Zadaniem polskich strażaków było postawienie zapory pomostowej na rzece oraz zebranie uwolnionej substancji z wykorzystaniem skimera i separatora oleju. Strona niemiecka w ramach ćwiczeń rozstawiła natomiast zaporę elastyczną wykorzystującą boję nastawną. Element ten był sprawdzeniem skuteczności działania nowej technologii w zakresie zwalczania zanieczyszczeń na rzekach szybko płynących.

Podsumowanie ćwiczeń odbyło się 5 września w Collegium Polonicum w Słubicach w trakcie międzynarodowych warsztatów „Retencjonowanie wód pogaśniczych”, zorganizowanych we współpracy z Europejską Komisją Gospodarczą ONZ (UNECE). W obu wydarzeniach Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska reprezentował kierownik Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim oraz specjaliści ds. poważnych awarii z WIOŚ i Delegatury.

  • Ćwiczenia
udostpnij