Coroczna narada robocza przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

- Aktualności - 2012-12-05

5 grudnia 2012 r. w siedzibie Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. odbyła się coroczna narada robocza z udziałem przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dotycząca współdziałania w zakresie zapobiegania, zwalczania oraz usuwania skutków poważnych awarii przemysłowych.

Podczas narady podsumowano współpracę w 2012 roku, która opierała się przede wszystkim na wspólnych kontrolach zakładów wysokiego ryzyka. (m.in. rozlewni gazu, baz paliw itp.). Ustalono ponadto szczegóły merytoryczne organizowanych wspólnie warsztatów dla starostw województwa lubuskiego w sprawie postępowania z odpadami z akcji ratowniczych i porzuconych przez nieznanych sprawców. Warsztaty odbędą się w dniu 12 grudnia w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze. W efekcie narady przyjęto również plan współpracy lubuskiego WIOŚ i KW PSP w 2013 roku.

udostpnij