Opracowania o czystości wybranych rzek

Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2016 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2018/10/22

Raport o stanie polsko-niemieckich wód granicznych od roku 2010 zawiera rozdział dotyczący oceny jakości wód polsko-niemieckich zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Ocena i prezentacja wyników badań odnosi się do odcinków wód – czyli tak zwanych jednolitych części wód powierzchniowych (JCW). JCW w rozumieniu RDW są jednolite i stanowią istotny odcinek wód powierzchniowych. Klasyfikacja stanu […]


Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2015 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2017/12/15

Raport o jakości wód Polsko-Niemieckiej Komisji Wód Granicznych zawiera od roku 2010 rozdział dotyczący wdrażania monitoringu zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). W dniu 22. Grudnia 2000 r. wraz z wejściem w życie Europejskiej Dyrektywy Wodnej (RDW) stworzono liczne nowe przepisy dot. ochrony wód i gospodarki wodnej w Europie. Wody powierzchniowe, łącznie z wodami przejściowymi i […]


Stan czystości rzeki Gniła Obra na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1991-2015

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2017/07/03

Zlewnia rzeki Gniłej Obry o powierzchni 416,06 km2 jest częścią większej zlewni – Obrzycy, której powierzchnia wynosi 1790,14 km2. Gniła Obra jest prawostronnym i zarazem jednym z największych (wraz z Południowym Kanałem Obry) dopływów Obrzycy o długości 40,622 km. Uchodzi do Obrzycy w 13,5 km nieopodal miejscowości Smolno Wielkie. W okresie obejmującym ponad 20 lat […]


Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2014 r.

- Aktualności, Komunikaty, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2016/07/19

Raport o stanie polsko-niemieckich wód granicznych od roku 2010 zawiera rozdział dotyczący oceny jakości wód polsko-niemieckich zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W dniu 22 grudnia 2000 roku wraz z wejściem w życie Ramowej Dyrektywy Wodnej wprowadzono obszerne, nowe regulacje w obszarze ochrony wód i gospodarki wodnej w Europie. Wody powierzchniowe, łącznie z wodami przejściowymi […]


Stan czystości rzeki Kłodawki na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 2004-2014

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2015/10/26

Kłodawka jest silnie zmienioną częścią wód reprezentującą typ abiotyczny 17 (potok nizinny piaszczysty) o kodzie PLRW60001718929, znajdującą się w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Według opracowania analizy presji i wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych istnieje średnie ryzyko niespełnienia celów środowiskowych tej jcwp, ze względu na rolnictwo, przemysł i melioracje. Badania rzeki Kłodawki prowadzone są przez Delegaturę […]