Ocena jakości wód rzek

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód rzek w 2009 roku na terenie województwa lubuskiego

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012/01/26

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadził badania jakości wód rzek w sieciach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i operacyjnego celowego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód […]


Klasyfikacja jakości wód rzek województwa lubuskiego badanych w 2007 r.

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012/01/25

Uwaga! Ocena ma charakter orientacyjny, ponieważ Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284 utraciło moc z dniem 01.01.2005. Rzeka km Lokalizacja ppk Klasa Odra 428,8 powyżej Nowej Soli 530,6 m. Połęcko 552,0 m. Kłopot 566,0 m. Urad 584,1 […]


Klasyfikacja jakości wód rzek województwa lubuskiego w 2004 r.

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012/01/22

  Odra 428,8 powyżej Nowej Soli 450,3 poniżej Nowej Soli (m. Milsko) 470,7 m. Cigacice 511,0 powyżej ujścia Bobru (m. Krosno Odrzańskie 530,6 m. Połęcko 552,0 m. Kłopot 566,0 m. Urad 584,1 m. Słubice 615,0 powyżej ujścia Warty Bóbr 111,2 powyżej Leszna Górnego 106,0 poniżej Leszna Górnego 90,0 poniżej ujścia Szprotawy 77,4 powyżej Żagania 58,0 […]