Ocena jakości wód rzek

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego w 2014 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2013

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2015-10-19

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2014 r., podobnie jak w latach 2010-2013, prowadził monitoring wód powierzchniowych zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) i rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. […]


Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2013 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2015-01-27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2013 r., podobnie jak w latach 2010-2012, prowadził monitoring wód powierzchniowych zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) i rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. […]


Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2013-10-30

W latach 2010-2012 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przebadanych zostało 104 jednolitych części wód rzecznych, w tym 55 naturalnych, 44 silnie zmienionych i 5 sztucznych. Badaniami objęto również 1 zbiornik zaporowy (zbiornik zaporowy Bledzew) położony na rzece Obrze, niebędący osobną jednolitą częścią wód. W ramach monitoringu diagnostycznego przebadano 16 jcw (w 17 ppk na rzekach […]


Wstępna ocena stanu jednolitych części wód rzek w 2008 roku na terenie województwa lubuskiego

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012-01-27

W 2009 r. dokonana została przez IMGW Oddział w Katowicach wstępna ocena stanu jednolitych części wód (JCW) rzek w Polsce w 2008 r.,  w tym – rzek na terenie  woj. lubuskiego. Ocenę przeprowadzono na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r.  w sprawie klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z […]


Końcowa ocena stanu jednolitych części wód rzek w 2008 r.

- Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012-01-27

Tabele nr 1 i 2 zawierają końcową ocenę stanu jednolitych części wód (JCW) rzek na terenie woj. lubuskiego wykonaną przez IMGW Oddział w Katowicach. W porównaniu do oceny wstępnej, skupia się ona jedynie na JCW, na obszarze których zlokalizowane były punkty pomiarowo – kontrolne, objęte badaniami w 2008 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w […]