Monitoring rybny rzek

Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2005 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km rzeki Prognoza dla ryb* Wynik badań w zlewni Odry Śląska Ochla Przed ujściem do Odry 3,5 karpiowatych nie spełniają Sulechówka Przed ujściem do Odry 1,0 karpiowatych nie spełniają Biela Przed ujściem do Odry 0,7 karpiowatych nie spełniają Lińska  […]


Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2004 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-24

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych   Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km rzeki Prognoza dla ryb* Wynik badań w zlewni Odry Czarna Struga most na drodze Książ Śląski – Studzieniec 15,0 karpiowatych nie spełniają Czarna Struga poniżej ujścia Kożusznej (m. Lubieszów) 5,0 karpiowatych nie spełniają Czarna Struga ujście do […]