Monitoring rybny rzek

Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2010 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km rzeki Prognoza dla ryb* Wynik badań w zlewnia Nysy Łużyckiej Kanał Młyński (Ług) m. Lubsko 1,8 karpiowatych nie spełnia wymagań Kurka (Górzynka) m. Raszyn 3,2 karpiowatych nie spełnia wymagań Wodra (Werdawa) ujście do Nysy Łużyckiej (na południe od […]


Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2009 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km rzeki Prognoza dla ryb* Wynik badań w zlewni Bobru Bóbr poniżej ujścia Szprotawy  (m. Małomice) 90,0 łososiowatych nie spełnia wymagań Sucha ujście do Szprotawy  (m. Sucha Dolna) 0,1 karpiowatych nie spełnia wymagań Iławka (Młynówka, Szprotawka) ujście do Bobru […]


Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2008 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km rzeki Prognoza dla ryb* Wynik badań w zlewni Bobru Czerna ujście do Czernej Małej (m. Czyżówek) 1,6 karpiowatych nie spełnia wymagań Czerna Mała powyżej Czernej (m. Iłowa) 1,1 karpiowatych nie spełnia wymagań Czerna Wielka ujście do Bobru 1,6 […]


Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2007 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych   Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km rzeki Prognoza dla ryb* Wynik badań w zlewni Odry Krzycki Rów przed ujściem do Odry 1,5 karpiowatych nie spełnia wymagań Czarna Struga poniżej Nowej Soli (przed […]


Jakość wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w 2006 r.

- Monitoring, Monitoring rybny rzek, Rzeki - 2012-01-25

Ocena jakości wód rzek przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych Nazwa rzeki Lokalizacja punktu pomiarowego Km rzeki Prognoza dla ryb* Wynik badań w zlewni Odry Strumień (Łomianka) Strumienno 23,8 karpiowatych nie spełniają Racza ujście do Strumienia 0,1 karpiowatych nie spełniają Strumień (Łomianka) Łomy 3,1 karpiowatych nie spełniają w zlewni Warty Kłodawka m. Kłodawa 6,9 […]