Eutrofizacja rzek

Ocena eutrofizacji rzek badanych w latach 2010-2015 na obszarze województwa lubuskiego

- Aktualności, Eutrofizacja rzek, Komunikaty, Monitoring, Rzeki - 2017-03-29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2015 r., podobnie jak w latach 2010-2014, prowadził monitoring wód powierzchniowych zgodnie z zapisami: Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. 1550) […]


Ocena stopnia eutrofizacji wód rzek na terenie woj. lubuskiego w latach 2007 – 2009

- Eutrofizacja rzek, Monitoring, Rzeki - 2012-01-27

W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał oceny stopnia eutrofizacji wód rzek województwa lubuskiego (na podstawie art. 47 ust.6 ustawy Prawo wodne). Ocena ta została wykonana na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2007 – 2009 w dwóch ujęciach: w punktach pomiarowo – kontrolnych (o łącznej liczbie 99) oraz w całych […]


Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód rzek województwa lubuskiego w latach 2008-2010

- Eutrofizacja rzek, Monitoring, Rzeki - 2012-01-25

W 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził, na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2008-2010, ocenę stopnia eutrofizacji wód rzek województwa lubuskiego w dwóch ujęciach: w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) oraz w jednolitych częściach wód (jcw). Całość prac wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w […]


Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód rzek województwa lubuskiego w latach 2004-2007

- Eutrofizacja rzek, Rzeki - 2012-01-25

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał ogólnej oceny stopnia eutrofizacji wód rzek województwa lubuskiego (art. 47 ust.6 ustawy Prawo wodne). Ocena ta została wykonana na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2004 – 2007, w punktach pomiarowo-kontrolnych (o łącznej liczbie 97), w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 […]