WYDAWNICTWA

Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, WYDAWNICTWA - 2000-11-08

Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 roku Wstęp Stan czystości wód powierzchniowych Stan czystości wód podziemnych Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych Stan czystości powietrza Gospodarka odpadami Stan zagrożenia hałasem środowiskowym i drganiami Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące Stan zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi Zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska znajdujące się na liście wojewódzkiej Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Zieleń miejska […]


STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 1999 ROKU

- Monitoring, WYDAWNICTWA - 2000-07-26

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 1999 ROKU CHARAKTERYSTYKA I PERSPEKTYWY ROZWOJU MIASTA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA WODY POWIERZCHNIOWE WODY PODZIEMNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA GOSPODARKA ODPADAMI HAŁAS KOMUNIKACYJNY GLEBY I GRUNTY MIEJSKIE PRZYRODA MIASTA ZAKŁADY UCIĄŻLIWE DLA ŚRODOWISKA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA EDUKACJA EKOLOGICZNA INWESTYCJE FINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


Raport o stanie środowiska w województwie gorzowskim w latach 1995-96

- Monitoring, Publikacje, WYDAWNICTWA - 1997-10-18

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE GORZOWSKIM W LATACH 1995-96 WSTĘP ZASOBY PRZYRODY I ICH OCHRONA STAN CZYSTOŚCI RZEK MONITORING JEZIOR STAN CZYSTOŚCI OSADÓW WODNYCH STAN CZYSTOŚCI WÓD PODZIEMNYCH ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA STAN ZAGROŻENIA HAŁASEM ŚRODOWISKOWYM GOSPODARKA ODPADAMI NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA STAN ZANIECZYSZCZENIA GLEB […]