WYDAWNICTWA

Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2014

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, WYDAWNICTWA - 2015/11/13

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przygotował i opublikował raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2014”. Pozycja ta jest jednym z najważniejszych opracowań przygotowywanych przez WIOŚ w cyklu dwuletnim, które ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych informacji o stanie środowiska w naszym regionie. Raport kompleksowo ocenia stan środowiska skupiając się na opisie […]


Raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012”

- Aktualności, Monitoring, WYDAWNICTWA - 2013/11/25

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska przekazuje w środę 27. listopada na ręce wojewody lubuskiego najnowszy raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012”. Opracowanie to ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych informacji o stanie środowiska regionu. Podstawę do prezentacji stanu środowiska stanowią najnowsze dane i informacje uzyskane w ramach realizacji zadań monitoringu środowiska […]


Stan środowiska w województwie lubuskim w 2007 roku

- Monitoring, WYDAWNICTWA - 2007/01/28

Raport można przeglądać posługując się spisem treści zamieszczonym w pliku „Okładka, wstęp …” lub otwierając bezpośrednio poszczególne części. Pliki do pobrania: Okładka, wstęp i spis treści (0,7 MB) I   Charakterystyka województwa (0,2 MB) II  Odpady (1,5 MB) III  Powietrze (6,1 MB) IV  Wody (7,1 MB) V   Hałas (0,9 MB) VI  Pola elektromagnetyczne (1,2 MB) VII Działalność inspekcyjna (0,7 MB) VIII Ochrona przyrody (9,2 MB) IX Przegląd wybranych problemów (0,8 MB)


Stan środowiska w województwie lubuskim w 2006 roku

- Monitoring, WYDAWNICTWA - 2006/01/28

Raport można przeglądać przy pomocy spisu treści zamieszczonego w pliku „Okładka, wstęp …” lub otwierając bezpośrednio poszczególne części. Pliki do pobrania: Okładka, wstęp i spis treści (574 kB) I. Charakterystyka województwa (380 kB) II. Odpady (2,3 MB) III. Powietrze (7,8 MB) IV. Wody (9,8 MB) V. Hałas (1,6 MB ) VI. Pola elektromagnetyczne (1,9 MB) VII. Przegląd wybranych problemów (285 kB)


STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 1999 ROKU

- Monitoring, WYDAWNICTWA - 2000/07/26

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 1999 ROKU CHARAKTERYSTYKA I PERSPEKTYWY ROZWOJU MIASTA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA WODY POWIERZCHNIOWE WODY PODZIEMNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA GOSPODARKA ODPADAMI HAŁAS KOMUNIKACYJNY GLEBY I GRUNTY MIEJSKIE PRZYRODA MIASTA ZAKŁADY UCIĄŻLIWE DLA ŚRODOWISKA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA EDUKACJA EKOLOGICZNA INWESTYCJE FINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


Raport o stanie środowiska w województwie gorzowskim w latach 1995-96

- Monitoring, Publikacje, WYDAWNICTWA - 1997/10/18

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE GORZOWSKIM W LATACH 1995-96 WSTĘP ZASOBY PRZYRODY I ICH OCHRONA STAN CZYSTOŚCI RZEK MONITORING JEZIOR STAN CZYSTOŚCI OSADÓW WODNYCH STAN CZYSTOŚCI WÓD PODZIEMNYCH ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA STAN ZAGROŻENIA HAŁASEM ŚRODOWISKOWYM GOSPODARKA ODPADAMI NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA STAN ZANIECZYSZCZENIA GLEB […]