WYNIKI I PROGNOZY

Długoterminowe prognozy jakości powietrza

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015-03-27

Na stronie www.powietrze.gios.gov.pl, w zakładce  Prognozy jakości powietrza, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prezentuje „Długoterminowe prognozy jakości powietrza” dla  pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz ozonu dla obszaru Polski. Prognozy zostały wykonane dla lat 2015 i 2020 w układzie: Liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej dla ozonu (120 µg/m3). Rozkład stężeń pyłu PM2,5 rok (µg/m3). Rozkład stężeń pyłu PM10 […]


System EkoPrognoza.pl

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015-02-18

Na stronie www.ekoprognoza.pl, prezentowane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza dla całej Polski. Celem systemu jest prognoza stężeń zanieczyszczeń nad Europą Środkową i Polską obliczana codziennie na kolejne 3 doby. Zakres prognozy obejmuje obliczanie stężeń dla czterech zanieczyszczeń gazowych (O3, SO2, NO2, CO) oraz dla pyłu PM10 i PM2.5, w kolejnych trzech dniach. Na podstawie stężeń […]


System monitoringu jakości powietrza

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015-01-27

Na stronie „System monitoringu jakości powietrza” dostępne są dane dotyczące jakości powietrza zarówno aktualne jak i archiwalne, uzyskiwane w dwóch trybach: automatycznym oraz manualnym. Strona prezentuje również wyniki w postaci wykresów, tabel oraz na mapie, na której przedstawione są stacje z zaznaczeniem indeksu jakości powietrza. Zamieszczane są tam również aktualne informacje i komunikaty.