WYNIKI I PROGNOZY

Krajowe prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza ozonem

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2018/04/01

Od 1 kwietnia na stronie www.powietrze.gios.gov.pl Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prezentuje trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Prognoza obliczana jest codziennie w siatce o rozdzielczości 5 km. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla […]


Program Copernicus ‐ źródło danych o prognozach, zmianach klimatu i chemii atmosfery

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2017/11/07

Na stronie www.copernicus.eu/main/services (strona w języku angielskim) dostępna jest usługa monitorowania atmosfery Copernicus (CAMS). Zapewnia ona ciągłe dane i informacje o jakości powietrza, opisujące obecną sytuację, prognozuje sytuację na 4 dni naprzód i analizuje dane uzyskane na przestrzeni ostatnich lat w siatce 0,1° x 0,1° (około 10 km x 10 km). Dostarcza informacje poprzez monitorowanie […]


Sprawdź jakość powietrza w telefonie

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015/12/28

Ruszyła aplikacja na telefony „Jakość powietrza w Polsce”. To kolejny projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), po portalu www.powietrze.gios.gov.pl, który przedstawia rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza. W aplikacji na urządzenia mobilne dostępne są bieżące dane ze 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie Polski. Dzięki temu każdy użytkownik może […]


Prognoza indeksu UV

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015/05/20

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska od maja do września opracowywana jest przez IMGW-PIB prognoza Indeksu UV na dzień następny. Promieniowanie słoneczne jest ważnym naturalnym czynnikiem tworzącym klimat Ziemi. Ultrafioletowe (UV) pasmo promieniowania słonecznego odgrywa istotną rolę w wielu procesach biosfery i ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka. Ma wiele dobroczynnych oddziaływań, ale może być również […]


Długoterminowe prognozy jakości powietrza

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015/03/27

Na stronie www.powietrze.gios.gov.pl, w zakładce  Prognozy jakości powietrza, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prezentuje „Długoterminowe prognozy jakości powietrza” dla  pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz ozonu dla obszaru Polski. Prognozy zostały wykonane dla lat 2015 i 2020 w układzie: Liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej dla ozonu (120 µg/m3). Rozkład stężeń pyłu PM2,5 rok (µg/m3). Rozkład stężeń pyłu PM10 […]