Informacja o jakości powietrza

Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

- Aktualności, Informacja o jakości powietrza, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017-01-07

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska została opracowana informacja, w której przedstawiono roczną ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na stacjach tła miejskiego w Polsce. W opracowaniu uwzględniono stężenia następujących WWA: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen i benzo(a)piren. Informację opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przekazywanych przez wojewódzkie […]


Analiza wybranych epizodów wysokich stężeń pyłu PM10 z lat 2013-2016. Etap I. Epizody z lat 2013-2014

- Aktualności, Informacja o jakości powietrza, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2016-11-09

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska została zamieszczona publikacja pt. „Analiza wybranych epizodów wysokich stężeń pyłu PM10 z lat 2013-2016. Etap I. Epizody z lat 2013-2014”. Niniejsza praca została zrealizowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundację EkoPrognoza na podstawie umowy zawartej z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Jej podstawowym celem jest pogłębienie wiedzy o […]


Informacje z pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza wykonanych przy użyciu ambulansu pomiarowego

- Informacja o jakości powietrza, Monitoring, Powietrze - 2012-01-28

Informacje z pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza wykonanych przy użyciu ambulansu pomiarowego imisji  AI 10: Błonie 25.04.-06.05.1998. Błonie i okolice kopalni ropy naftowej „Gryżyna I” 14.05.-29.05.1998. EW Gajówka 22.03.-24.03.1995 EW Przysieka 18-23.07.1995. EW Przysieka 10-15.08.1995. EW Przysieka 08.04.-19.05.1996. EW Zielisko 27-31.07.1995. EW Zielisko, EW Przysieka 26-31.10.1995. Gorzów Wielkopolski 1999 Gryżyna 19.03.-26.03.1998. Gryżyna 16.10.-25.10.2000., Grabina 25.10.-02.11.2000. (Gryżyński Park Krajobrazowy) […]


Informacje z badań jakości powietrza wykonanych metodą z pasywnym poborem próbek

- Informacja o jakości powietrza, Monitoring, Powietrze - 2012-01-28

Raporty z badań jakości powietrza wykonanych metodami pasywnymi: Czerwieńsk (miasto) – 07.2000 r. – 06.2001 r. Czerwieńsk (miasto) – 02.2002 r. – 01.2003 r. Kożuchów (gmina) – 07.2000 r. – 06.2001 r. Kożuchów (gmina) – 02.2002 r. – 01.2003 r. Kożuchów (gmina) – 05.2003 r. – 04.2004 r. Lipinki Łużyckie (gmina) – 07.2000 r. – […]