Informacja o jakości powietrza

Informacje z pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza wykonanych przy użyciu ambulansu pomiarowego

- Informacja o jakości powietrza, Monitoring, Powietrze - 2012/01/28

Informacje z pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza wykonanych przy użyciu ambulansu pomiarowego imisji  AI 10: Błonie 25.04.-06.05.1998. Błonie i okolice kopalni ropy naftowej „Gryżyna I” 14.05.-29.05.1998. EW Gajówka 22.03.-24.03.1995 EW Przysieka 18-23.07.1995. EW Przysieka 10-15.08.1995. EW Przysieka 08.04.-19.05.1996. EW Zielisko 27-31.07.1995. EW Zielisko, EW Przysieka 26-31.10.1995. Gorzów Wielkopolski 1999 Gryżyna 19.03.-26.03.1998. Gryżyna 16.10.-25.10.2000., Grabina 25.10.-02.11.2000. (Gryżyński Park Krajobrazowy) […]


Informacje z badań jakości powietrza wykonanych metodą z pasywnym poborem próbek

- Informacja o jakości powietrza, Monitoring, Powietrze - 2012/01/28

Raporty z badań jakości powietrza wykonanych metodami pasywnymi: Czerwieńsk (miasto) – 07.2000 r. – 06.2001 r. Czerwieńsk (miasto) – 02.2002 r. – 01.2003 r. Kożuchów (gmina) – 07.2000 r. – 06.2001 r. Kożuchów (gmina) – 02.2002 r. – 01.2003 r. Kożuchów (gmina) – 05.2003 r. – 04.2004 r. Lipinki Łużyckie (gmina) – 07.2000 r. – […]