Informacja o jakości powietrza

Informacje o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych oraz alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu

- Informacja o jakości powietrza - 2020-02-03

Informacje o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych oraz alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu na terenie województwa lubuskiego opracowane na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza działających w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa lubuskiego: 2020 2020-06-18 2020-05-20 2020-04-17 2020-03-28 2020-01-03 2019 2019-07-19 2019-06-27 2019-05-20 2019-04-19 2019-02-19 2018 2018-11-19 2018-10-19 […]


ANALIZA STĘŻEŃ FORMALDEHYDU UZYSKANYCH W LATACH 2012-2019 NA WYBRANYCH STACJACH POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

- Informacja o jakości powietrza, Monitoring, Powietrze - 2020-02-01

Mając na uwadze zainteresowanie społeczne od 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpoczął pomiary wskaźnikowe (pomiary dobowe) formaldehydu w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach. Badania kontynuowane były również w 2019 r. Dodatkowo jedynie w 2016 roku został rozszerzony zakres pomiarowy o cykl pomiarów wskaźnikowych na stacjach pomiarowych w Zielonej […]


ANALIZA STĘŻEŃ FORMALDEHYDU UZYSKANYCH W LATACH 2012-2018 NA WYBRANYCH STACJACH POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

- Informacja o jakości powietrza, Monitoring, Powietrze - 2019-04-15

Mając na uwadze zainteresowanie społeczne od 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził pomiary wskaźnikowe (pomiary dobowe) formaldehydu w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach. Badania kontynuowane były również w 2018 r. Dodatkowo w 2016 roku WIOŚ rozszerzył zakres pomiarowy o cykl pomiarów wskaźnikowych na stacjach pomiarowych w Zielonej Górze […]


Analiza stężeń formaldehydu uzyskanych w latach 2012-2017 na wybranych stacjach pomiaru jakości powietrza województwa lubuskiego

- Aktualności, Informacja o jakości powietrza, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2018-01-11

Mając na uwadze zainteresowanie społeczne Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi od 2012 roku pomiary wskaźnikowe (pomiary dobowe) formaldehydu w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach. Badania te były kontynuowane również w 2017 r. Dodatkowo w 2016 roku WIOŚ rozszerzył zakres pomiarowy o cykl pomiarów wskaźnikowych na stacjach pomiarowych w Zielonej […]


Analiza stężeń formaldehydu uzyskanych w latach 2012-2016 na wybranych stacjach pomiaru jakości powietrza województwa lubuskiego

- Aktualności, Informacja o jakości powietrza, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017-02-10

Mając na uwadze zainteresowanie społeczeństwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi od 2012 roku pomiary wskaźnikowe (pomiary dobowe) formaldehydu w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach. W 2016 roku WIOŚ rozszerzył zakres pomiarowy o cykl pomiarów wskaźnikowych na stacjach pomiarowych w Zielonej Górze oraz w Smolarach Bytnickich. W niniejszym opracowaniu przedstawiono […]