Pola elektromagnetyczne (PEM)

Natężenie pól elektromagnetycznych w 2005 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

Natężenie pól elektromagnetycznych na terenie woj. lubuskiego w 2005 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2005 roku badania natężenia pól elektromagnetycznych na terenie miasta Zielona Góra. Pomiary przeprowadzono w 9 punktach, na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania źródeł emisji PEM. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych w 2005 r. L.p. Obiekt […]