Pola elektromagnetyczne (PEM)

Natężenia pól elektromagnetycznych w 2010 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

Wyniki pomiarów natężenia promieniowania elektromagnetycznego przeprowadzonych na obszarze woj. lubuskiego w 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi monitoring promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, w sposób określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. […]


Natężenia pól elektromagnetycznych w 2009 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. Dotychczas, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono występowania natężeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny. W 2009 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 […]


Natężenie pól elektromagnetycznych w 2008 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2008 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych  w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie […]


Natężenie pól elektromagnetycznych w 2007 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2007 roku badania natężenia pól elektromagnetycznych (PEM) w 20 punktach pomiarowych na terenie trzech miast: Międzyrzecza, Skwierzyny i Wschowy. Pomiary wykonali pracownicy laboratoriów WIOŚ w Zielonej Górze oraz Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. Lokalizację punktów monitoringu PEM przedstawiono w tabeli.   Tabela. Lokalizacja punktów monitoringu PEM […]


Natężenie pól elektromagnetycznych w 2006 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

Natężenie pól elektromagnetycznych na terenie woj. lubuskiego w 2006 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2006 roku badania natężenia pól elektromagnetycznych w 10 punktach pomiarowych na terenie miasta Gorzów Wlkp. Pomiary wykonali pracownicy Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. Wykaz punktów pomiarowo–kontrolnych w 2006 r. Lp. Obiekt badań Opis lokalizacji punktu pomiarowego […]