Pola elektromagnetyczne (PEM)

Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2014 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2015-05-27

Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych. Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 Poś). W 2014 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2011-2013

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2014-12-23

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych, a okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska planuje i prowadzi badania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2013 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2014-07-22

Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. W tym czasie, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono występowania natężeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny. W 2013 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast […]


Natężenia pól elektromagnetycznych w 2012 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2013-06-07

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi monitoring promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, w sposób określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645 z 2007 r.). W roku 2012 r. pomiarami monitoringowymi objęto tereny […]


Natężenia pól elektromagnetycznych w 2011 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

W 2011 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 […]