Pola elektromagnetyczne (PEM)

Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2016 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2017/07/21

Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych. Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 Poś). W 2016 roku wykonano kolejną serię prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2015 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2016/07/24

Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych. Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 Poś). W 2015 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2014 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2015/05/27

Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych. Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 Poś). W 2014 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2011-2013

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2014/12/23

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych, a okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska planuje i prowadzi badania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2013 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2014/07/22

Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. W tym czasie, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono występowania natężeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny. W 2013 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast […]