Monitoring „rybny” jezior

Jakość wód jezior przeznaczonych do bytowania ryb – 2004

- Jeziora, Monitoring, Monitoring "rybny" jezior - 2012-01-24

W 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych, na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW w Poznaniu i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie  wymagań, […]