Monitoring „rybny” jezior

Jakość wód jezior przeznaczonych do bytowania ryb – 2010

- Jeziora, Monitoring, Monitoring "rybny" jezior - 2012-01-25

W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych, na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW we Wrocławiu i RZGW w Poznaniu jezior województwa lubuskiego, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 […]


Jakość wód jezior przeznaczonych do bytowania ryb – 2008

- Jeziora, Monitoring, Monitoring "rybny" jezior - 2012-01-25

W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych, na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW we Wrocławiu i RZGW w Poznaniu jezior województwa lubuskiego, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 […]


Jakość wód jezior przeznaczonych do bytowania ryb – 2007

- Jeziora, Monitoring, Monitoring "rybny" jezior - 2012-01-25

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych, na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW we Wrocławiu i RZGW w Poznaniu jezior województwa lubuskiego, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 […]


Jakość wód jezior przeznaczonych do bytowania ryb – 2006

- Jeziora, Monitoring, Monitoring "rybny" jezior - 2012-01-25

W 2006 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych, na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie  wymagań, jakim powinny […]


Jakość wód jezior przeznaczonych do bytowania ryb – 2005

- Jeziora, Monitoring, Monitoring "rybny" jezior - 2012-01-25

W 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych, na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW w Poznaniu i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie  wymagań, […]