Klasyfikacja jezior

Ocena jakości wód powierzchniowych jeziornych woj. lubuskiego w 2007 r.

- Jeziora, Klasyfikacja jezior, Monitoring - 2012/01/25

Rok badań 2007 Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych jeziornych województwa lubuskiego Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (zwane dalej rozporządzeniem) wymaga dokonania oceny stanu ekologicznego, elementów fizykochemicznych, stanu chemicznego i stanu jakości wód. W załącznikach od 1 do 5 i 8 rozporządzenia zamieszczono […]