Eutrofizacja jezior

Ocena eutrofizacji jezior badanych w latach 2010-2015 na obszarze województwa lubuskiego

- Aktualności, Eutrofizacja jezior, Jeziora, Komunikaty, Monitoring - 2017-03-08

Najważniejszymi dyrektywami Unii Europejskiej poruszającymi problem eutrofizacji są: tzw. dyrektywa ściekowa (91/271/EWG), dotycząca punktowych zrzutów ze źródeł komunalnych, dyrektywa azotanowa (91/676/EWG), która dotyczy zagrożenia związkami azotu ze źródeł pochodzenia rolniczego oraz Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE). Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu wód, co wiąże się m.in. z przeciwdziałaniem eutrofizacji, czyli zapobieganiem wzrostowi trofii (żyzności […]


Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód jezior w latach 2008-2010

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012-01-27

W 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał ogólnej oceny stopnia eutrofizacji jezior województwa lubuskiego (art. 47 ust. 6 ustawy Prawo wodne). Ocena ta została wykonana na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2008–2010, w jeziorach (o łącznej liczbie 38), w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. […]


Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód jezior w latach 2007-2009

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012-01-27

W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał ogólnej oceny stopnia eutrofizacji jezior województwa lubuskiego (art. 47 ust. 6 ustawy Prawo wodne). Ocena ta została wykonana na podstawie wyników badao monitoringowych z lat 2007-2009, w jeziorach (o łącznej liczbie 27), w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. […]


Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód jezior w latach 2004-2007

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012-01-27

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał ogólnej oceny stopnia eutrofizacji jezior województwa lubuskiego (art. 47 ust. 6 ustawy Prawo wodne). Ocena ta została wykonana na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2004 – 2007, w jeziorach (o łącznej liczbie 36), w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia […]


Ocena stopnia eutrofizacji wód jezior badanych w 2007 r.

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012-01-27

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW w Poznaniu i RZGW we Wrocławiu, jezior województwa lubuskiego, w celu określenia stopnia ich eutrofizacji. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. […]