Hałas

Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2009 roku

- Hałas, Monitoring - 2012/01/27

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2009 przeprowadzono pomiary na terenie następujących miast: Kargowa, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie i Wschowa. W ww. miastach zidentyfikowano (i wytypowano do badań monitoringowych) potencjalne obszary szczególnego zagrożenia hałasem – w wyniku analizy sposobu zagospodarowania terenów wokół głównych szlaków komunikacyjnych województwa oraz w oparciu o dane pomiarowe z lat ubiegłych. Plik do pobrania: hałas-2009 (170 KB )


Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w 2008 r.

- Hałas, Monitoring - 2012/01/27

W 2008 roku na terenie województwa lubuskiego prowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego w 11 punktach, zlokalizowanych na obszarze powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego i zielonogórskiego. Przy wyborze punktów pomiarowych uwzględniano takie lokalizacje, w których warunki akustyczne były jednorodne pod względem parametrów ruchu pojazdów i reprezentatywne dla jak najdłuższego odcinka trasy. Plik z wynikami pomiarów:    pom.halasu.kom-2008  (103 KB )