Hałas

Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2013 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2014/09/12

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu. W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2013 przeprowadzono pomiary na terenie następujących miejscowości: Droszków, […]


Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2012 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2013/06/21

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Zgodnie z art. 119 ust. 1 Poś – dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, […]


Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2009 roku

- Hałas, Monitoring - 2012/01/27

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2009 przeprowadzono pomiary na terenie następujących miast: Kargowa, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie i Wschowa. W ww. miastach zidentyfikowano (i wytypowano do badań monitoringowych) potencjalne obszary szczególnego zagrożenia hałasem – w wyniku analizy sposobu zagospodarowania terenów wokół głównych szlaków komunikacyjnych województwa oraz w oparciu o dane pomiarowe z lat ubiegłych. Plik do pobrania: hałas-2009 (170 KB )